Kad beigas ir sākums

IMG_4818

Piedzīvot harmonisku noslēgumu sirsnīgam un vērtīgam profesionālās attīstības posmam – tā ir māksla. Un darīt to kopā ar cilvēkiem, kas ietekmējuši manu dzīvi un kuru dzīves es esmu ietekmējusi – tā ir bauda un gandarījums.
Trīs lietas ir svarīgas supervizora attīstības ceļā: mācīšanās, process un refleksija. Veidojot kvalitatīvu šo trīs lietu sinerģiju, paveras nianses, kurām viegli pārslīdēt pāri. Mācīšanās kā profesionālā izaugsme caur savu un kolēģu pieredzi, iepazīstot viņiem raksturīgo darba un personības rokrakstu. Process kā mācīšanās ceļš no bikla sākuma līdz prasmei atvadīties no tā, kas vairākus gadus bijis mīļš un saprotams, kas ļāvis piedzīvot struktūru un spontanitāti, iet cauri attīstības līkločiem. Refleksija kā galvenais instruments, kas ļauj piedzīvot jaunus aspektus sevī un sev ierastajā vidē, kas paver durvis uz kolēģu profesionālās un personīgās dzīves šķautnēm.
Trīs lietas: mācīšanās, process un refleksija – pabeigtas vienā ciklā, vairs nevar apstāties. Tās pāraug jaunā kvalitātē un dod kvalitatīvu pamatu nākamajam ciklam. Jo galvenais ir uztrenēts: prasme mācīties no sevis un citiem, prasme pedzīvot procesu un radošumu procesā, un prasme reflektēt par mācīšanos, procesu un sevi tajā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.